Ürünler | Katlı Körükler 

 

 

En geniş kapsamlı kullanılan körük tipidir. Çoğunlukla çok akslı araçlarda tekerlekleri kaldırmak ve ensütriyel alanda hava basınçlı süspansiyon elemanı olarak sarsıntı sönümlemek için kullanılmaktadır.